_

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΝ δημιουργήθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης έρευνας και τεχνικών υπηρεσιών καθώς και την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας από τα Διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Έρευνας στην Ελληνική βιομηχανία.

Από τότε, προσθέσαμε άλλο έναν στόχο στην αποστολή μας: να παρέξουμε τα πιο εξελιγμένα προϊόντα στην επιστημονική και βιομηχανική κοινότητα. Γι'αυτό, η ΠΑΡΑΓΩΝ εξασφάλισε την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες της οργάνων υψηλής τεχνολογίας των άνω εταιριών.

Η ΠΑΡΑΓΩΝ συνδυάζει την εκτενή γνώση μιας ομάδας μηχανικών, όλοι τους εμπειρογνώμονες στους τομείς τους, και τις ικανότητες μιας αποδοτικής διοικητικής ομάδας. Αυτή η δομή δίνει στην ΠΑΡΑΓΩΝ την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες διαχείρησης, εξειδίκευσης,ή να συμμετέχει με επιτυχία σε ερευνητικά προγράμματα και τεχνικά έργα. Μέσα από τη συνεχή συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, η ΠΑΡΑΓΩΝ μένει στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων. Λόγω της συνεχούς ερευνητικής μας προσπάθειας, η ΠΑΡΑΓΩΝ επιλέχτηκε για να περιληφθεί στην "beta-testing group" της υπηρεσίας πληροφοριών κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης (CORDIS).

Οι πόροι και η πείρα της ΠΑΡΑΓΩΝ είναι διαθέσιμοι για κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ως υπηρεσίες σε βιομηχανίες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η ΠΑΡΑΓΩΝ στελεχώνεται από:
- Έμπειρους Μηχανικούς, εξειδικευμένους στους τομείς τους.
- Διοικητικά Στελέχη με εμπειρία στη διαχείρηση, αποτίμηση έργου και στην παροχή υπηρεσιών προς τους συνεργάτες-πελάτες.
- Εξειδικευμένα Στελέχη στην ανάπτυξη λογισμικού.
- Τεχνικά Στελέχη και τεχνολογία αιχμής σε μέσα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων συσκευών.

Όπως θα διαπιστώσετε από τις συνεργασίες μας, η εμπειρία των στελεχών μας, τα υψηλής τεχνολογίας μέσα που χρησιμοποιούνται και η συμμετοχή μας σε Εθνικά και Διεθνή έργα, είναι η εγγύηση για κάθε νέα συνεργασία. (Επισκεφτείτε τη σελίδα Ερευνητικών Προγραμμάτων)

Εκτός των μονίμων στελεχών που απασχολούνται στην εταιρία, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες επιστήμονες. Αυτές οι συνεργασίες επιτρέπουν στην ΠΑΡΑΓΩΝ να αναλάβει πολύπλοκα έργα σε επιστημονικές περιοχές στις οποίες απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση.