_

επικοινωνήστε για να μάθετε τι λύσεις προσφέρουμε

Ερευνα

Η ΠΑΡΑΓΩΝ συνδυάζει την εκτεταμένη τεχνογνωσία της ομάδας των μηχανικών-ερευνητών της, οι οποίοι είναι ειδικοί στους τομείς τους, με τις ικανότητες μίας δυναμικής διοικητικής ομάδας. Αυτή η δομή δίνει στην Παράγων την δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας διοικητικές υπηρεσίες καθώς και να συμμετέχει με επιτυχία σε τεχνικά έργα, ή έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Οι πόροι και η τεχνογνωσία της εταιρείας μας είναι διαθεσιμα ανά πάσα στιγμή για συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή για υπηρεσίες προς την βιομηχανία, κρατικούς ή και ιδιωτικούς οργανισμούς. Η ΠΑΡΑΓΩΝ ασχολείται ενεργά σε έρευνα στους παρακάτω τομείς:

▪   Έργα σχετικά με ακουστική                  ▪   Έλεγχος Θορύβου & Δονήσεων
▪   Έργα σχετιζόμενα με ενεργειακή πολιτική         ▪   Έργα αεροναυπηγικά  
▪   Έργα κατασκευαστικά                     ▪   Έργα μεταφοράς καινοτομίας

Μάθετε περισσότερα για τη ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε.:
Τεχνογνωσία
Συνεργασίες
Αξιοποίηση & Διάδοση αποτελεσμάτων

Ευρωπαϊκα Προγραμματα

PARAGON partitipates in
EU funded Research Projects
since 1996
PARAGON curently partitipates in several EU projects of the 7th Framework Programme FP7
Περισσότερα
Ενεργά Προγράμματα ΕΕ (FP7: 2007-2013)

Ολοκληρωμένα Προγράμματα ΕΕ (FP7: 2007-2013)


Ολοκληρωμένα Προγράμματα ΕΕ (FP6: 2002-2006)


Ολοκληρωμένα Προγράμματα ΕΕ (FP5: 1998-2002)


Ολοκληρωμένα Προγράμματα ΕΕ (FP4: 1994-1998)

Login form